Close
Skip to content

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронните форми в www.ehugga.com. При спазване на действащото законодателство, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, за които Клиентът се е съгласил изрично.

ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на устройствата на потребителите “бисквитки” (кукита, cookies), за което изрично уведомява всеки потребител. Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху устройството на Потребителя, с което той достъпва сайта на ТЪРГОВЕЦА, и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изпраща на Потребителя информационен бюлетин, след изрично изразено негово съгласие.

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Уебсайт: www.cpdp.bg